Marques

Clementines i taronges

 • 5 tenedores:

  És la marca fruit de la
  experiencia de 40 anys, la
  gran selecció de sanahuja.

 • Sanahuja:

  Escollim els millors camps i
  tenim la máxima cura en tot el
  procès de recolecció i
  producció.

 • ada:

  Camps de Iª categoria amb
  una bona qualitat interna i
  externa. Més competitiva.

 • 3 MMM:

  Fruita de II categoria que
  s´extrau de la marca
  Sanahuja.

Melons

 • 5 tenedores:

  Melons de gran selecció,
  escollits un per un per grans
  profesionals.

 • Sanahuja
  etiqueta negra:

  Melons de gama alta, amb
  molt de sucre, i una perfecta
  aparença externa.

 • Sanahuja
  etiqueta blava:

  Melons de Iª categoria i
  qualitat bona. Més
  competitius.

Sindries

 • 5 tenedores:

  Síndries gran selecció
  escullides i garantitzades, una
  a una, per mans expertes.

 • Sanahuja
  sense llavors:

  Síndries escollides de gran
  qualitat i gama alta.

 • Sanahuja
  amb llavors:

  Síndries de molta qualitat
  seguint la filosofia de la
  marca Sanahuja.